Waranty 3 year , Service 2 years

Waranty 3 year , Service 2 years

Waranty 3 year , Service 2 years บริษัท ตันจงอินดัสเตรียลเซอร์วิสไทยแลนด์ จำกัด มีความยินดีมอบประกันสินค้าให้สูงสุดถึง 3 ปี หรือ 2000 ชั่วโมง แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน และเข้าตรวจเช็คทุกๆุ 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี เมื่อซื้อสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัท ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 089-498-9887 ฝ่ายขายได้เลยครับ

Read More