JAC BATTERY FORKLIFT 1.2-3.5 TON

JAC BATTERY FORKLIFT 1.2-3.5 TON

JAC BATTERY FORKLIFT 1.2-3.5 Ton

CPD20J二代 CPD25J二代

JAC 1.2-3.5 ton Battery Forklift

CPU CURTIS มาตรฐานอเมริกา

กำลังแบตเตอรี่ 630 แอมป์

เสาเลือกได้สูงสุด 7 เมตร

ระบบไฟกันน้ำเข้า

ระบบประหยัดพลังงานเมื่อรถไม่ได้ใช้งาน

1-3.5T J Electric pg1